Logo

Szanowni Państwo, nazywam się Joanna Niewiadomska-Kocik i kandyduję na urząd burmistrza Miasta Sochaczew

Wspierają mnie ludzie z wielu środowisk. To właśnie oni zachęcili mnie do tego, żebym spróbowała. Ale też nie brak mi pasji i zaangażowania, a także doświadczenia z mojej dotychczasowej pracy na rzecz Sochaczewa.

Chcę, aby nasze miasto było dobrym miejscem do życia dla każdego – kobiet i mężczyzn, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Aby każdy mógł w nim nie tylko wygodnie mieszkać, mieć zapewnioną dobrą edukację i opiekę zdrowotną, ale też realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, uprawiać sport i działać społecznie.

Jestem sochaczewianką z wyboru. Od ponad 30 lat kształcę młodych adeptów sztuki w szkole muzycznej, której przez wiele lat byłam dyrektorką. Od ośmiu lat zajmuję się organizacją życia kulturalnego Sochaczewa – realizacją koncertów, zajęć dla dzieci, festiwali jako naczelnik Wydziału Kultury. Obecnie jestem sekretarzem miasta, dzięki czemu znam dokładnie zasady funkcjonowania samorządu i mam możliwość przyjrzenia się z bliska wielu codziennym problemom ludzi i miasta. Doświadczenie w zarządzaniu nabyłam nie tylko kierując szkołą muzyczną czy wydziałem w Urzędzie Miejskim, ale także realizując projekty ogólnopolskie jako wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W moim programie wyborczym zawarłam propozycje, które mają uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym i otwartym na pomysły mieszkańców. Kluby dla rodzin i seniorów, reorganizacja komunikacji miejskiej, działania proekologiczne, więcej ulg w ramach programu Karty Mieszkańca, nowe miejsca rekreacji, w tym zagospodarowanie zalewu boryszewskiego i chodakowskichskich terenów nad Utratą, to tylko niektóre z nich. Zależy mi na dialogu, obiecuję uważne wsłuchiwanie się w Państwa głosy, nawiązywanie współpracy z każdym, kto chce uczynić Sochaczew jeszcze lepszym miejscem do życia. Tylko wspólnie możemy skutecznie rozwijać naszą społeczność.

Dziękuję za ponad 30-letnią współpracę na rzecz sochaczewskiej społeczności, okazywaną mi sympatię i uznanie przejawiające się chociażby przyznaniem zaszczytnego tytułu Sochaczewianina Roku 2009.

Jeśli podzielacie Państwo moją wizję Sochaczewa – proszę o głos 7 kwietnia.

Z wyrazami szacunku

KOMITET HONOROWY

Komitet poparcia Joanny Niewiadomskiej-Kocik w wyborach na burmistrza miasta Sochaczew

Helena Bajurska

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Sochaczew

Stanisław Bińkowski
Przedsiębiorca sochaczewski

Maciej Brażuk

Działacz sportowy, trener i wieloletni zawodnik RC Orkan, wielokrotny reprezentant Polski w rugby

Barbara Bronicz

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie

Waldemar Bronicz

Ekonomista, felietonista, autor książek o historii Chodakowa, założyciel portalu www.starafotografia.pl

Beata Brymora

Wieloletni pracownik MARS Polska

Tomasz Buczek

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie

Janusz Budnik

Wiceprezes Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie „ATUT”, poeta

Sławomir Cypel

Prezes UKS Dragon Fight Club w Sochaczewie

Bogumił Czubacki

Burmistrz Sochaczewa w latach 2002-2010

Dariusz Dobrowolski

Od 2014 roku wiceburmistrz Sochaczewa

Barbara Derda

Artysta-malarz, animatorka kultury

Sławomir Dorywalski

Nauczyciel, współzałożyciel Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego, radny Rady Miejskiej V, VI, VII i VIII kadencji

Marek Fergiński

Od 2010 roku wiceburmistrz Sochaczewa

Magdalena Franaszek-Niewiadomska

Animatorka kultury, impresario w Sochaczewskim Centrum Kultury, nauczycielka, wiolonczelistka

Tadeusz Głuchowski

Radny powiatu, od 2014 roku wicestarosta sochaczewski

Grażyna Grobelska

Prezes Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie „ATUT”, poetka

Mirosław Grzybowski

Dowódca Garnizonu Sochaczew w latach 2001-2014

Andrzej Grzybowski

Trener piłki nożnej, prezes KS Orkan Oldboy Sochaczew w latach 2015-2017

dr Michał Górny

Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Marcin Hugo-Bader

Artysta-malarz, twórca Okna Sztuki, galerii „Most”

Barbara Jachimowicz

Artysta malarz, laureatka wielu konkursów plastycznych, Sochaczewianin Roku 2015

Jolanta Kawczyńska

Przewodnicząca Sochaczewskiej Rady Seniorów, animatorka kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury

Cezary Kawecki

Przedsiębiorca sochaczewski

Łukasz Klimczewski

Prezes Karate Klub Sochaczew, dyplomowany instruktor i sędzia Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Karolina Kobierecka

Przedsiębiorca sochaczewski

Artur Komorowski

Dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury, kierownik artystyczny i dyrygent Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata Mazovia”

Dariusz Kosiński

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Anna Kuliś

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Halina Kuzińska

Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Włókienko”, radna Rady Miejskiej VII kadencji

Stanisław Kwiatkowski

Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sochaczewie, tzw. „80”

Katarzyna Majchrzak

Wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie

Arkadiusz Mamcarz

Animator kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury, kierownik artystyczny Zespołu Mundurowego Wokalno-Instrumentalnego „PATRIA”

Piotr Milczarek

Animator kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury

Dariusz Miłkowski

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w Sochaczewie

Maciej Misiak

Nauczyciel, trener Rugby Club Orkan Sochaczew, AZS AWF i reprezentacji Polski juniorów

Iwona Niemyjska

Nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st., dyrygentka chórów

Piotr Osiecki

Od 2010 roku burmistrz Sochaczewa, wcześniej wicestarosta

Ewa Osińska

Instruktor i choreograf grup tanecznych, założycielka Zumba Fitness Sochaczew

Justyna Piątkowska-Duraj

Kierownik artystyczny i dyrygent Orkiestry Dętej Sochaczew, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie

Hubert Pietrzak

Prezes Sochaczewskiej Grupy Odkrywców Historii

Katarzyna Proch

Kierownik artystyczny Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego Pieśni i Tańca „Folklorek”, animatorka kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury, nauczycielka

Kinga Przybylska

Nauczycielka, animatorka kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury, muzyk, inicjatorka festiwali muzycznych

Danuta Radzanowska

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Sochaczew, przewodnicząca Rady Miejskiej V kadencji

dr Paweł Rożdżestwieński

W latach 2015-2021 dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Maria Sadowska

Przewodnicząca Sochaczewskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Indwalidów

Ludwik Skrzypek

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, kierownik artystyczny i dyrygent Sochaczewskiej Orkiestry Akordeonowej

Marcin Sobieraj

Przedsiębiorca, muzyk w Sochaczewskiej Orkiestrze Akordeonowej

Jadwiga Sikorska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

Barbara Sobkowicz

Wieloletnia nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie

Marek Stępowski

Przedsiębiorca, Sochaczewianin Roku 1999

Agnieszka Strzelczyk

Prezes PSS Społem

Ewa Szałapska

Kierownik artystyczny i dyrygentka Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej, nauczycielka, skrzypaczka

Jerzy Szostak

Dziennikarz, miłośnik historii, redaktor naczelny Tygodnika Sochaczewskiego

Albert Szułczyński

Nauczyciel, animator kultury, muzyk

Zbigniew Tempczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

Marita Uhlig

Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie

Jadwiga Urbaniak

Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie

Krzysztof Werłaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Bogdan Wróbel

Były zawodnik RC Orkan Sochaczew, wielokrotny reprezentant Polski w rugby, trener RC Orkan Sochaczew

Scroll to Top