Logo

Program dla Powiatu

Program dla Powiatu Sochaczewskiego

Mosty porozumienia

 1. Współpracując z samorządem miejskim i gminnym zbudujemy nowy most na Bzurze
 2. Uruchomimy dworzec autobusowy w Sochaczewie i zwiększymy liczbę połączeń autobusowych w gminach
 3. Zrewitalizujemy razem z miastem zalew boryszewski

Rodzina, ach rodzina

 1. Nowe i funkcjonalne siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 2. Zadbamy o właściwą opiekę nad chorymi w powiatowym szpitalu. Doposażymy placówkę w nowoczesny sprzęt, zapewnimy przy niej nowy parking
 3. Dostosujemy siedzibę Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda)

Edukacja – inwestycja w przyszłość

 1. Zapewnimy bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B dla pełnoletnich uczniów szkół powiatowych
 2. Zadbamy o wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 3. Zwiększymy wydatki na doskonalenie i motywowanie nauczycieli
 4. Zadbamy o remont łazienek, kanalizacji oraz wymianę oświetlenia w LO im. F. Chopina, remont dachu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie, wymianę oświetlenia na energooszczędne w powiatowych placówkach oświatowych

Drogi

 1. Dokończymy budowę tunelu pod torami w Teresinie
 2. Zmodernizujemy kolejne drogi powiatowe we wszystkich gminach, m.in. Wikcinek – Jeżówka, Żdżarów – Rybno, Rokotów – Orłów, Skotniki – Strugi, Szymanów – Oryszew
 3. Zbudujemy prawoskręt z ul. Gawłowskiej w Płocką oraz wygodny dojazd z ulicy Piłsudskiego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sprawozdanie z działań w kadencji 2018-2024

W 2018 roku kandydaci na radnych powiatu, reprezentujący Forum Samorządowe, szli do wyborów z hasłem „Łączy nas powiat sochaczewski”. To nie były puste słowa, ale poważne zobowiązanie. W pięć lat nasz program wypełniliśmy treścią. Oto krótkie sprawozdanie z działań, jakie podjęliśmy.

Bezpieczeństwo nie ma ceny

Wsparcie dla policji, straży pożarnej i szpitala powiatowego.
Za 14,5 mln zł zmodernizowaliśmy i doposażyliśmy w sprzęt Oddział Ratunkowy szpitala, 4,8 mln przeznaczyliśmy na jego informatyzację, 3 mln na przebudowę bloku operacyjnego, a 1,4 mln na zakup aparatu mammograficznego. Pacjenci, ich rodziny, pracownicy lecznicy od kilku lat korzystają z przebudowanego parkingu. Większość środków na te inwestycje pozyskaliśmy z zewnątrz, co wiązało się z zapewnieniem wkładu własnego (4,8 mln z budżetu powiatu). Nie zapomnieliśmy też o potrzebach policji i straży pożarnej, które z budżetu powiatu otrzymały wsparcie w wysokości niemal 450 tys. zł.

Inwestując w szkoły inwestujemy w naszą przyszłość

Budowa obiektów dydaktycznych i sportowych.

To był bardzo dobry czas dla powiatowej oświaty. Nową halę sportową zyskali uczniowie ZS CKP (10 mln), powstały dwa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (2,6 mln). Druga z tych jednostek wzbogaciła się ponadto o nowy budynek dydaktyczny (4,5 mln) i „Zielone patio” (373 tys. zł). Trwa rozbudowa Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, która pochłonie ok. 9  mln. Zleciliśmy wykonanie kapitalnego remontu budynku starej kotłowni przy CKU, dachów ZSS w Erminowie oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Teresinie.

Rodzina jest dla nas największą wartością

Otoczymy należytą opieką seniorów, rodziców i dzieci.
Szczególnie jesteśmy dumni z faktu, że do szczęśliwego końca zbliża się budowa nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej (9 mln zł). Osoby niepełnosprawne będą miały teraz doskonałe warunki do nauki, terapii, doskonalenia swych umiejętności plastycznych, kulinarnych czy społecznych. Zadbaliśmy też o podopiecznych dawnego domu dziecka w Giżycach zapewniając im przeprowadzkę do dwóch domów przy ul. Matejki w Sochaczewie (2,7 mln). Troszczymy się o mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Placówka otrzymywała wsparcie finansowe z budżetu powiatu, w tym na zakup sprzętu medycznego w czasie epidemii covid. Z myślą o przyszłości projektujemy nowe siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Łączą nas drogi

Dalsze inwestycje w powiatowe ulice.

Kadencja 2019 – 2023 była pod tym względem wyjątkowa. Ruszyła budowa tunelu pod torami w Teresinie (48,9 mln zł), kosztem 6 mln zbudowaliśmy nowy most w Chodakowie, a tuż obok niego nowe, bezpieczne rondo (1,7 mln). Na przebudowę 20 km dróg powiatowych wydaliśmy ponad 38 mln, a na remonty kolejny 20 km, 9 mln. Projektujemy nowy most na Bzurze.

Scroll to Top