Logo

Ożywić Chemitex

Gospodarcze   ożywienie Chemitexu, zachęta dla inwestorów, by na terenie dawnego zakładu lokowali swoje firmy, tworzyli miejsca pracy w nieuciążliwej produkcji i usługach – to był główny cel samorządu, gdy w 2018 roku rozpoczął przygotowania do realizacji projektu pod nazwą ,,Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”. Projekt kosztował 14,2 mln, ale w 88 proc. koszty pokryto z dwóch pozyskanych dotacji.

Podstawowym problemem z obszarem dawnego Chemitexu był stan dróg. Dawne ulice zakładowe nie nadawały się do użytkowania. Przedsiębiorcy skarżyli się także, że po każdym nawet niewielkim deszczu mają problem z dojazdem.

– Bez dobrych dróg nie ma biznesu, nie ma miejsc pracy, nie ma rozwoju. Znając skalę potrzeb szukaliśmy programu, z którego można byłoby pokryć znaczącą część kosztów naprawy dróg, pomóc już istniejącym tam firmom i zachęcić kolejne do inwestowania w Chodakowie. I to się udało. Pozyskaliśmy 9,4 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a 3,2 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym sposobem z 14,2 mln poniesionych wydatków aż 12,6 mln stanowiły środki zewnętrze. Miasto z własnego budżetu dołożyło do projektu tylko 1,5 mln zł – mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Bardzo ważnym elementem projektu było odwodnienie Chemitexu, zabranie wód opadowych i roztopowych, ich gromadzenie w zbiorniku retencyjnym przy ulicy Parkowej, by w okresie lata wykorzystywać zapas do podlewania zieleni miejskiej.

Projekt składał się z aż ośmiu modułów i został rozszerzony o dodatkowe elementy, wychodzące poza Chodaków, tj. budowę kanalizacji deszczowej i drugiego zbiornika retencyjnego w ulicy Płockiej. W 2018 opracowano wniosek i pełną dokumentację, w 2019 zakupiono pojazd służący utrzymaniu zieleni miejskiej, w 2020 ułożono deszczówkę w Chodakowie oraz zbudowano pierwszy zbiornik retencyjny, a w 2021 ulice w Chodakowie utwardzono i ekipy przeszły w rejon ulicy Płockiej i Łowickiej. Tu ułożono sieć deszczową, powstał też drugi zbiornik retencyjny.

Scroll to Top