Logo

W szkole muzycznej od zawsze

Joanna Niewiadomska-Kocik ukończyła Państwową Szkołą Muzyczną II st. im. F. Chopina w Sochaczewie, co tylko potwierdza, że z placówką tą związana jest od wielu lat. Pracę w sochaczewskiej szkole rozpoczęła w 1986 r. na stanowisku nauczyciela, następnie była kierownikiem sekcji instrumentów klawiszowych, a w latach 2000-2014 pełniła funkcję dyrektora.

Wychowała rzesze wspaniałej młodzieży, przez wiele lat szlifując talenty pianistyczne i muzyczne. Absolwenci szkoły i klasy fortepianu prowadzonej przez J. Niewiadomską-Kocik to twórcy kultury muzycznej w Polsce oraz poza jej granicami, to zawodowi muzycy i aktywni odbiorcy sztuki. Od 2000 roku szkoła prowadzona przez nią rozpoczęła bogatą działalnością artystyczną, koncertową i konkursową. Joanna Niewiadomska-Kocik podjęła szereg inicjatyw działając nie tylko na rzecz środowiska lokalnego ale i rozsławiając miasto Sochaczew na arenie międzynarodowej. Dzięki jej staraniom sochaczewska szkoła muzyczna zyskała na znaczeniu jako ośrodek, który ma wpływ na rozwój szkolnictwa artystycznego i rozwoju nie tylko uczniów szkoły w Sochaczewie, ale również młodych adeptów muzyki z całej Polski.  

Wybrane spośród wielu działań inicjowanych i organizowanych przez Joannę Niewiadomską-Kocik to:

 • wieloletnia organizacja Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu
 • budowa sceny letniej przy sali kameralnej, gdzie w majowe i czerwcowe niedzielne popołudnia odbywały się koncerty, poszerzające ofertę kulturalną miasta Sochaczewa. Na scenę letnią zapraszani byli goście, m.in.: cymbalistki z Białorusi, wokaliści z Opery Kameralnej i Filharmonii Narodowej, pianiści – uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, teatr „Pijana Sypialnia” z Warszawy
 • wieloletnia organizacja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Janko Muzykant”, Sochaczewskich Spotkań Kameralnych, Wiosennego Festiwalu Fletowego, Sochaczewskich Spotkań Wiolonczelowych, Małego Festiwalu Gitarowego, Konkursu teoretycznego „Jeden z Dziesięciu
 • zainicjowanie powstania Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka       współorganizacja „Sochaczewskich Spotkań z Chopinem”
 • współzałożenie Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie, które działa nieprzerwanie od 2001 r. 

W czasie pełnienia przez J. Niewiadomską-Kocik funkcji dyrektora sochaczewskiej szkoły muzycznej:

 • w latach 2007-2009 uczniowie i pedagodzy brali udział w Międzynarodowym Projekcie Kulturalnym „Crosspoints”. Głównym założeniem programu było synteza muzyki, tańca i plastyki w działaniach artystycznych młodzieży z partnerskich regionów: Mazowsza, Płowdiw i Saksonii-Anhalt
 • szkoła prowadziła bogatą i systematyczną międzynarodową działalność koncertową, co przyczyniło się do promocji Miasta poza granicami Polski:·       
  – grudzień 2008 r. – chór II st. – Międzynarodowy Konkurs Kolęd – Czechy – Praga
  – udział w Międzynarodowym Projekcie Kultur „Crosspoints” 2008 r w Halle, Plovdiv
  – udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych w Asolo i Gruaro  we Włoszech, orkiestra kameralna  i big-band
  – udział chóru w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Lago di Garda we Włoszech w 2010 r.
  – Balkan Folk Festival 2010 w Kiten w Bułgarii – udział chóru
  – sierpień 2011 r. – Paris Music Festival – chór II st.
  – udział big-bandu w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr w Lago di Garda we Włoszech w 2011 r.
  – udział w Festiwalu Costa Brava w Hiszpanii – big-band i orkiestra kameralna – maj 2012 r.
  – czerwiec 2012 r. – Roma Music Festival – udział chóru II st.
  – udział w Istra Music Festival  2013 – udział big-bandu i orkiestry kameralnej
 • w 2011 roku szkoła dołączyła do grona „Szkół Odkrywców Talentów”
 • od roku szkolnego 2012/2013 szkoła przystąpiła do programu MKiDN dotyczącego realizacji pilotażu zmian w szkolnictwie artystycznym
 • każdego roku placówka wzbogacana była o nowe instrumenty i materiały dydaktyczne (między innymi: fortepian Yamaha C5, fortepian koncertowy Yamaha C3, 6 fortepianów Yamaha, tablice multimedialne, instrumenty smyczkowe i dęte)
 • szkoła rozpoczęła współpracę z profesorami akademii muzycznych z Polski i zagranicy, którzy prowadzą lekcje otwarte z uczniami naszej szkoły, dzieląc się wiedzą i przekazując cenne doświadczenia w pracy z utalentowaną młodzieżą
 • szkoła przeszła szereg modernizacji i remontów (m.in. modernizacja kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 2003 rok, wymiana stolarki okiennej – 2003-2005 rok, wymiana pokrycia dachu w zabytkowej części budynku – 2007 rok, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych) fundamentów w zabytkowej części budynku – 2008 rok, wymiana opaski, remont chodnika – 2008 rok, remont elewacji, malowanie pokrycia dachowego w dobudowanej części szkoły – 2009 rok, remont piwnic i pomieszczeń klubu dla uczniów – 2010-2012 rok, remont toalet szkolnych – 2012-2013 rok, wymiana mebli, doposażenie sal lekcyjnych, odnowienie sali koncertowej, wymiana oświetlenia, założenie monitoringu).
Scroll to Top